Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
210-4222217 / 210-4222218 
κιν. 6947993558
Πειραιάς – Ευρυπίδου, 62
Κέντρο,Τ.Κ: 185 32
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διετής Προετοιμασία

Η διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ προϋποθέτει συστηματική προσπάθεια, οργάνωση διαβάσματος, οργάνωση χρόνου και προσωπική αφοσίωση.

Στην ΣΥΜΒΟΛΗ η βασική μας αρχή είναι η επιτυχία του υποψηφίου μαθητή μας. Αυτή η επιτυχία προϋποθέτει την άριστη εκπαιδευτική επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και υποψηφίων.