Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
210-4222217 / 210-4222218 
κιν. 6947993558
Πειραιάς – Ευρυπίδου, 62
Κέντρο,Τ.Κ: 185 32
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προετοιμασία Πανελλαδικών Εξετάσεων

Διετής προετοιμασία πανελλαδικών εξετάσεων.

Πρότυπο Σύστημα Διδασκαλίας

Εφαρμογή Πρότυπου Εκπαιδευτικού Μοντέλου

Η διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ προϋποθέτει συστηματική προσπάθεια, οργάνωση διαβάσματος, οργάνωση χρόνου και προσωπική αφοσίωση.

Στην ΣΥΜΒΟΛΗ η βασική μας αρχή είναι η επιτυχία του υποψηφίου μαθητή μας. Αυτή η επιτυχία προϋποθέτει την άριστη εκπαιδευτική επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και υποψηφίων.

Έτσι η διαδικασία της προετοιμασίας από Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ στηρίζεται:

·         στην οργάνωση και καθοδήγηση των υποψηφίων

·         στην κάλυψη των «κενών» που μπορεί να υπάρχουν από Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

·         στα τρίωρα διαγωνίσματα, ώστε οι υποψήφιοι να εξοικειωθούν με το κλίμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

·         στην εξατομικευμένη διαχείριση του κάθε υποψηφίου και δημιουργία προγράμματος βασισμένο στις ανάγκες του 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ έχει ως στόχο την άριστη προετοιμασία των μαθητών της για τις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξετάσεις. Ικανή και αναγκαία συνθήκη η ύπαρξη όσο το δυνατόν ομοιογενών τμημάτων.

Έτσι οι μαθητές της ΣΥΜΒΟΛΗΣ κατατάσσονται στα τμήματα με:

·         την σχολική βαθμολογία και

 

·         την αξιολόγηση ενός διαγνωστικού διαγωνίσματος που ελέγχει το εύρος της γνώσης στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και την ΦΥΣΙΚΗ (για πολυτεχνικές και σχολές υγείας)

Ωστόσο η κατάταξη στα τμήματά μας ΔΕΝ είναι οριστική. Τα τμήματα αναδιαμορφώνονται με βάση τις επιδόσεις των μαθητών στα τρίωρα διαγωνίσματα αλλά και την γενική προφορική τους επίδοση.