• Διετής προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
  • Ενημερωθείτε από τους καθηγητές μας για το Νέο Λύκειο.
  • Αυστηρα ομοιογενή και ολιγομελή τμηματα.

Τα θέματα των τελευταίων ετών, ιδιαιτέρως στα Μαθηματικά και στη Φυσική έχουν δυσκολέψει αρκετά. Η προετοιμασία για την εισαγωγή στις λεγόμενες ‘’καλές σχολές’’ επιβάλλεται να είναι διετής και προϋποθέτει οργανωμένη και συστηματική μελέτη από τον υποψήφιο. Στη ΣΥΜΒΟΛΗ λειτουργούν ομοιογενή τμήματα στα οποία κάθε υποψήφιος αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιείται η δυναμική του τμήματος, ώστε ο υποψήφιος να επωφελείται από τις γνώσεις και τις απορίες των άλλων.

Στη ΣΥΜΒΟΛΗ στοχεύουμε να δημιουργήσουμε γνωσιολογική και επιστημονική υποδομή με εξειδικευμένη ασκησιολογία ( βασισμένη σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία) . Έτσι επεκτεινόμαστε σε θέματα αυξημένης δυσκολίας. Η ύλη ολοκληρώνεται έγκαιρα, με αποτέλεσμα να μένει επαρκής χρόνος για τις τελικές επαναλήψεις.

Όλα τα βιβλία της ΣΥΜΒΟΛΗΣ συνεχώς ανανεώνονται με καινούργια θέματα και ασκήσεις, ώστε να συμβαδίζουν συνεχώς με το κλίμα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ εξετάσεων. Ο θεσμός των τρίωρων διαγωνισμάτων προσομοίωσης είναι απαραίτητος στη ΣΥΜΒΟΛΗ. Αυτές οι γραπτές εξετάσεις σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα βοηθούν τους μαθητές να ενεργοποιηθούν γρήγορα στους ρυθμούς προετοιμασίας και ανταγωνισμού που επιβάλλουν οι πανελλαδικές τους εξετάσεις, στην τακτική επανάληψη τους, στη διαχείριση του χρόνου εξέτασης και στην καταπολέμηση του άγχους τους.